พัฒนาธุรกิจจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ

ปัจจุบันมีแผนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายและหลายๆ ครั้งก็พบว่ารูปแบบธุรกิจ หรือแผนการตลาดใหม่ๆ นั้นมีมากจนไม่รู้จะทดลองธุรกิจไหนดี เพราะการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะสามารถลองผิดลองลองถูกได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วนั้นอาจทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะแนะนำการทำธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น โดยการสร้างสิ่งต่างๆดังนี้

แรงบันดาลใจจากธุรกิจรอบข้าง โดยการพัฒนาธุรกิจของตัวเองและศึกษาธุรกิจว่ามีอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเองได้บ้าง และผลที่ตามมาเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน

การใส่ใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นเรื่องแรกที่ไม่ควรมองห้ามเพราะการใส่ใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะคนส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะเดาใจลูกค้ากันเอาเอง ฉะนั้นวิธีที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ คือ การรับฟังลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาประเมินเพื่อพัฒนาสินค้า และการบริการแต่ละด้านให้ตรงจุดได้มากขึ้น

การใส่ใจคนในทีม นอกจากการเอาใจใส่ลูกค้าแล้วจะต้องเอาใจใส่สมาชิกในทีมด้วย เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้น ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะเชื่อมั่นความคิดตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ การคิดแบบนี้เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นดีๆ จากพนักงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นการทำให้พนักงานนั้นรู้สึกไม่ดี ไม่มีกำลังใจจะทำงาน และเลือกที่จะไม่เสนอข้อเสนอแนะดีๆ

 เปิดมุมมองให้กว้าง โดยการเข้าอบรมสัมมนาด้านธุรกิจ หรือซื้อหนังสือมานั่งศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า แต่วิธีเหล่านี้เป็นหนทางในการหาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้จากที่ประสบความสำเร็จมา

ที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจคนเดียวแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีความสามารถในการทำธุรกิจได้ครบทุกด้าน การมองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจ และผ่านพ้นอุปสรรคได้ อย่างเช่น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี

หากมีพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก